Gurluşyk meýdançasy üçin ýörite gurlan “FokusVision kaskasyny barlamak” blok kamerasy

   “FocusVision” -yň akylly kesgitleýiş blok kamerasy, gurluşyk amallaryna bikanun girmeginiň öňüni almak, gurluşyk meýdançasyndaky adam dolandyryş kemçiliklerini aradan aýyrmak we howpsuzlyk kaskalaryny geýmezlik sebäpli ýokary töwekgelçilikli hadysalary azaltmak üçin akylly AI algoritmleri bilen howpsuzlyk kaskalarynyň geýilmegini kesgitleýär. .Gurluşyk meýdançasynyň taslama bölümine töwekgelçilikleri dolandyrmagyň derejesini ýokarlandyrmak, öňünden duýduryş bermek, hadysanyň dowamynda adaty ýüze çykarmak we wakadan soň standartlaşdyrylan dolandyryş, işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek we howpsuz önümçiligi üpjün etmek üçin netijeli kömek edip biler.

AI aýratynlyklary

Geýmegi üpjün etmek üçin akylly tanamak

图片 4

Akylly reňk kesgitlemek, takyk gözegçilik

Adamyň geýen kaskasynyň reňkini kesgitläň (gyzyl, gök, sary, ak, mämişi, gara)

图片 3

Hakyky wagt gözegçiligi, hakyky wagtda täzelenmek

Işgärler gurluşyk meýdançasyna girenlerinden soň howpsuzlyk kaskalarynyň kadaly geýilmezligi üçin ekranda işgärleriň kaskalarynyň dakylmagy ýagdaýy hakyky wagtda täzelenip bilner.

图片 2

General  Fiýmit

Esasy konfigurasiýa, berk utgaşyklyk

2MP, H.265 / H.264, 256G TF Karta çenli goldaw,

Xyldyz çyrasy 23X optiki 6.7-154.1mm,

“Starlight”, “WDR”, “Auto Fokus” goldawyny beriň

Akylly funksiýalary goldaň: Hereketi kesgitlemek, wideo maskasy, meýdança çozuş, çyzyk kesiş we ş.m.

图片 1

Taslamanyň göwnejaý öňe gidişligini nädip üpjün etmeli we gurluşyk meýdançasynyň işgärleriniň şahsy howpsuzlygyny üpjün etmek dolandyryjynyň paýhasyny barlaýar.Ylmy we tehnologiki serişdeler arkaly “FocusVision Security” in engineeringenerçilik taslamasynyň howpsuzlyk çärelerine kömek edýär.


Iş wagty: Iýul-19-2022