2022GPSE Bilelikde has gowy dünýä guruň

2022GPSE

 

5G tehnologiýasy we emeli intellektiň güýçlendirilmegi fonunda Hytaýyň we hatda dünýä howpsuzlyk pudagynyň aňtaw gullugy partlaýjy döwre gadam basýar we täze syýasat ideýalary, tehniki düşünjeler, amaly ssenariýler we amaly düşünjeler yzygiderli ýüze çykýar we görlüp-eşidilmedik güýçli itergi berýär. pudagy.2022-nji ýyldaky Howpsuzlyk sergisi dürli pudaklardan saýlananlary ýygnaýar, diňe bir senagatyň dinamikasyna düşünmek bilen çäklenmän, dürli pudaklaryň maglumatlaryny aňsatlyk bilen ele alyp we hyzmatdaşlyga mümkinçilik döredip biler we rahat alyş-çalyş üpjünçilik we isleg platformasyny döreder. köp taraply zerurlyklary birleşdirýär.

Ulanyş gerimiExhibits

KesgitTehnologiýa

Uly maglumatlar, bulut hasaplamasy, zatlaryň interneti, kwant tehnologiýasy, blockchain, biometrika we ş.m.

AkyllyCities

Akylly transport, akylly lukmançylyk kömegi, akylly seýilgäh, akylly awtoulag duralgasy, akylly bilim, akylly maliýe, öý howpsuzlygy, akylly önümçilik, akylly set, akylly turba koridor, akylly öý, akylly ofis, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik we beýleki ösen tehnologiýalar, önümler we şuňa meňzeşler pudak çözgütleri.

PolisiýaEibermek

Aýry-aýry esgerler, howpsuzlyk barlagy we partlaýjy serişdeleri arassalamak, gyssagly halas ediş, jenaýat derňewi, terrorçylyga garşy göreş, PDT aragatnaşyk, gorag, hukuk goraýjy ulgamlar, neşe serişdelerine garşy ylym we tehnologiýa enjamlary, polisiýa ulaglary we beýleki enjamlar.

HowpsuzlykPseresaplyklar

Çozuş we gyssagly duýduryş, wideo gözegçiligi, giriş we çykyş gözegçiligi, awtoulag duralgasyköp howpsuzlygy dolandyrmak, partlama garşy howpsuzlygy barlamak, elektron gözden geçirmek, binalaryň interkomy, fiziki gorag, pilotsyz howa ulaglary, robotlar we ş.m.

Kiberhowpsuzlyk

Howpsuzlyk tehnologiýa önümleri, çözgütler we esasy ulgam howpsuzlygy, möhüm maglumat infrastrukturasynyň howpsuzlygy, maglumat howpsuzlygy, wideo howpsuzlygy, perimetriň howpsuzlygy, programma üpjünçiligi howpsuzlygy, ahyrky nokat howpsuzlygy we bulut howpsuzlygy ýaly howpsuzlyk hyzmatlary.

Jübi telefonyPolising

Jübi platformalary, ykjam terminallar, ykjam programmalar, ykjam goldaw, ykjam howpsuzlyk we ş.m.

HowpsuzlykSuplyChain

Howpsuzlyk pudagy ekologiki periferiýa enjamlary, kömekçi materiallar, synag, ylmy gözlegler, 3D çap we beýleki edaralar

Eksponatlaryň gerimi, akylly howpsuzlyk pudagynyň ähli ugurlaryny öz içine alýar, howpsuzlyk pudagynyň ýokary we aşaky önümlerini hemmetaraplaýyn görkezýär we köp sanly söwda markasy kärhanalary ýokary derejeli hünär we hil kepillendirilen önümleri görkezmek üçin gülleýär.

2022-nji ýyldaky Howpsuzlyk sergisi ministrligiň, welaýat partiýasynyň komitetiniň we welaýat häkimliginiň degişli ulgamlaryndan uly ünsi we güýçli ünsi çekdi we innowasiýa howpsuzlygy we iň täze ugurlary öwrenmek üçin Howpsuzlyk sergisi bilen bir wagtda degişli forum çärelerini geçirer. tehnologiýa çözgütleri.Ygtybarly dünýä gurmak we has gowy geljegi gazanmak üçin emeli intellekt ulanýarys.

 


Iş wagty: Awgust-19-2022