2022 “Akylly çip” sergi meýdançasy “Sergide ilkinji çykyş”

1231

Hytaý Halk Respublikasynyň Söwda ministrliginiň tassyklamagy bilen Hytaýyň Howpsuzlyk Önümleri Senagaty Assosiasiýasy tarapyndan gurnalan 16-njy Hytaý Halkara Sosial Howpsuzlyk Önümleri sergisi (mundan beýläk “CPSE”) sergisi 9-njy awgustda açylar. -12, 2022-nji ýyl, Pekin-Hytaý halkara sergi merkezinde (Täze pawilion).Şu ýylky howpsuzlyk sergisinde ilkinji gezek döredilen “akylly çip sergi meýdançasy” kemala gelip başlady we ygtyýarly edaralaryň berk goldawyny aldy, howpsuzlyk pudagy üçin ýörite akylly çipleri hödürleýän öndürijiler hemmesi geldi we ünsi jemlärler AI çipleri bilen baglanyşykly iň täze tehnologiýalary we iň täze önümleri görkezmek.

1994-nji ýylda CPSE döredilen gününden bäri, ýarmarka howpsuzlyk pudagy üçin ähli pudaklaýyn sergi sergisini we alyş-çalyş hyzmat platformasyny döretmäge ygrarlydy.Öňdebaryjy, öňdebaryjy we täsirli baglanyşyklary sebäpli we howpsuzlyk pudagyndaky ähli taraplaryň gyzyklanmalaryna we isleglerine aralaşyp we kanagatlandyryp bilýänligi sebäpli, sergi bir wagtlar Hytaýda howpsuzlyk pudagy zynjyrynyň “interaktiw platformasy” hökmünde tanalýardy. hatda dünýä.Soňky ýyllarda Hytaýyň howpsuzlyk pudagy zynjyrynyň üpjünçilik zynjyryndaky kemçilikler we “kartoçka” problemalary bilen howpsuzlyk wideo gözegçilik ulgamynda ulanylýan ISP-ler we SoC çipleri bilen üpjünçilik ýetmezçilik edýär we üpjünçilik bahasy dowam edýär ýokarlanmagy, köp öndürijilere kynçylyk döreden pudakda ýokary önüm çykdajylaryna sebäp boldy.

Akylly wideo gözegçiligi pudagynda önümçilik zynjyryny we üpjünçilik zynjyryny has-da kämilleşdirmek, sergä gatnaşyjylara çip ýetmezçiligi meselesini ýeňletmek we has ýokary derejeli çipler we degişli goldaw üpjün edijiler bilen üpjün etmek üçin 2022-nji ýyldaky Howpsuzlyk sergisi ýörite döredildi. akylly çip sergi meýdançasy ”halkara pawilionyň E1 we E2 zallarynda.CMOS şekil datçikleri, ISP şekil signalyny gaýtadan işleýän çipler, IPC SoC akylly çipleri, NVR SoC çipleri we DVR SoC çipleri ýaly akylly kategoriýalaryň bäş kategoriýasyny hem Intel we Nvidia ýaly adaty bulut çip öndürijilerini çagyrmagy meýilleşdirýär. 5G we zatlaryň internetiniň çalt ösmegi şertlerinde howpsuzlyk pudagynyň “bulut gyrasy kombinasiýasy” tendensiýasyna laýyk gelýän howpsuzlyk ýarymgeçiriji forumyna gatnaşmak.

Ekranyň mowzugy:
KCD datçigi
CMOS datçigi
ISP şekil signalyny gaýtadan işlemek çipi
IPC SoC akylly çip
NVR SoC çipi
DVR SoC çipi
Bulut çipleri
CPU, GPU bilen baglanyşykly
AI programmalaryny goldaýan umumy maksatly çip
Beýleki howpsuzlyk pudagy bilen baglanyşykly AI çipleri


Iş wagty: Iýul-07-2022